Bouw aan uw vermogen

Grensoverschrijdend investeren binnen Europa

*Veronderstelling: 24 maanden looptijd, risicoklasse HR, geen kredietverzuim, in aanmerking te nemen uitgiftetoeslag: 1%. Het daadwerkelijke rendement kan afwijken van het maximale rendement. Investeren in Obligaties kan gepaard gaan met een volledig verlies van het geïnvesteerde vermogen.

CrossLend: Simpelweg een slimmere strategie.

Europa’s investeringshorizon is zojuist verbreed. Meer en meer particuliere investeerders ontdekken het potentieel van een geheel nieuwe beleggingscategorie – een categorie die tot voor kort bijna exclusief toegankelijk was voor banken en institutionele investeerders: consumentenkredieten.

CrossLend’s grensoverschrijdende online kredietmarktplaats biedt een snelle en eenvoudige manier om uw geld voor u te laten werken. Dit doen wij door u de kans te bieden door via de aankoop van Kredietnemer Betaling Voorwaardelijke Obligaties (meer informatie over de Obligaties vindt u hier; lees ook het Basis Prospectus, die u hier kunt bekijken) te investeren in kredieten die zijn toegekend aan kredietnemers uit verschillende Europese landen.

Doordat bijna alles online geregeld wordt, houden wij onze operationele kosten minimaal en zijn wij in staat om een deel van die besparing door te geven aan onze klanten – in de vorm van een aantrekkelijke rentevoet voor kredietnemers en een aantrekkelijk rendement voor investeerders. Oftewel: een win-win situatie voor alle partijen.

investor-borrowers
CrossLend verschaft u toegang tot een geheel nieuwe investeringscategorie: consumentenkredieten. (Bovenstaand diagram is uitsluitend bedoeld als voorbeeld).

Mogelijkheden binnen het gehele spectrum van risico en rendement.

Met behulp van de door ons ontwikkelde innovatieve scoringstechnologie, kennen we ieder krediet een risicocategorie toe die varieert van A (laagste risicocategorie) tot HR (hoogste risicocategorie). Kredieten met een laag risico corresponderen met lage rendementen, kredieten met een hoger risico corresponderen met hogere rendementen.

  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
  • hr
Lager risico Hoger risico

Stel eenvoudig een portfolio samen dat perfect aansluit bij uw persoonlijke risicobehoefte. 

Een helder rekeningoverzicht met een gebruiksvriendelijk investeringsdashboard
Behulpzame filters en alerts die u helpen om snel te vinden wat u zoekt
Duidelijk investeringsoverzicht

Aanpasbare strategieën voor iedere investeringsaanpak.

Onze gebruiksvriendelijke filters helpen u snel en eenvoudig de CrossLend Securities SA Obligaties te vinden waarvan de onderliggende kredieten perfect aansluiten op uw voorkeuren.

strategies
strategies
Diversifieer uw investering. 

Diversificatie: statistiek in uw voordeel.

Via het CrossLend platform financiert u geen volledige kredieten, maar investeert u in Obligaties die zijn gekoppeld aan een specifiek krediet. Met deze Obligaties kunt u in diverse kredietprojecten investeren voor een bedrag van €25 per Obligatie. Zo spreidt u makkelijk uw investering en diversifieert u tevens uw risico vanaf het begin.

Aantrekkelijke risico-rendement profielen.

Als investeerder participeert u zowel in de baten als ook in de risico’s van de kredieten die zijn verbonden aan de respectievelijke Obligaties. Het rentepercentage, aflossing en de looptijd van het krediet zijn bepaald in de kredietvoorwaarden waaraan een specifieke Obligatie is verbonden. De geplande betalingen van rente en aflossing op de Obligaties zijn afhankelijk van de mate waarin de betreffende kredietnemer de afgesproken betalingstermijnen nakomt. Als investeerder loopt u dus het risico dat de kredietnemer niet in staat is het krediet terug te betalen en de verschuldigde rente af te dragen. Indien een kredietnemer de afgesproken betalingstermijnen niet na komt, zal CrossLend spoedig per telefoon, SMS, e-mail en/of reguliere post contact opnemen met de betreffende kredietnemer, en zal daarnaast verdere pogingen ondernemen om openstaande termijnbedragen van de rekening van de kredietnemer te innen. Betalingen in het kader van de Obligaties zullen automatisch worden overgemaakt naar uw investeringsrekening. U kunt ervoor kiezen uw rendement te herinvesteren of te laten uitbetalen.

Europa’s grensoverschrijdende kredietmarktplaats.

Het is onze visie om de kloof tussen vraag en aanbod bij de traditionele kredietverstrekking in Europa te verkleinen, door kredietnemers uit landen met een hoge rentevoet te verbinden aan investeerders uit landen met een lage rentevoet - door middel van onze unieke grensoverschrijdende online kredietmarktplaats. Op deze manier overbruggen we de verdeeldheid die inherent is aan kredietverstrekking binnen Europa en creëren we aan beide kanten nieuwe kansen.

bank_pic

Onze betrouwbare partner:

fintechgroup-partner-bank
standarts_pic

Wij handelen in overeenstemming met de hooggewaardeerde Duitse regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Juridische kennisgeving: 
Deze website bevat algemene reclame-uitingen in verband met investeringen in Kredietnemer Betaling Voorwaardelijke Obligaties (de 'Obligaties') van CrossLend Securities SA. Betalingen in het kader van de Obligaties (bestaande uit rente en aflossing) zijn afhankelijk van corresponderende betalingen van respectievelijke kredietnemers. Het bevat geen informatie over specifieke individuele uitgiftes van Obligaties van CrossLend SA.

De uitgevende instelling van de Obligaties aangeboden op de CrossLend online kredietmarktplaats is CrossLend Securities SA. De Obligaties worden voor verkoop aangeboden op het CrossLend platform door CrossLend GmbH, exclusief voor rekening en aansprakelijkheid van FinTech Group Bank AG, welke handelt als de plaatsingsagent van CrossLend Securities SA.

Een gedetailleerde beschrijving en uitleg van de Kredietnemer Betaling Voorwaardelijke Obligaties 'Obligaties', de pro rata uitbetalingen van de rente en aflossing van de hoofdsom die afhankelijk zijn van de overeenkomstige aflossingen door de kredietnemer en de voorwaarden van de Obligaties, zijn opgenomen in het Engelse Basis Prospectus, goedgekeurd door de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), evenals in de Nederlandse samenvatting van het Basis Prospectus (hier beschikbaar). De aanvullende voorwaarden van individuele uitgiftes van Obligaties zijn opgenomen in de respectievelijke Definitieve Voorwaarden (hier beschikbaar of via de Documenten-pagina van uw CrossLend account).

Investeerders dienen hun investeringsbeslissing te baseren op een bestudering van het gehele Basis Prospectus, de respectievelijke uitgifte-specifieke Definitieve Voorwaarden en de samenvatting, en dienen, indien nodig, individueel advies in te winnen alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

Scroll To Top
Help
Praat met ons! ×

Vul onderstaande velden in en neem contact met ons op.