Definitieve Voorwaarden

Bezoekers van deze website, evenals personen die toegang tot het Prospectus (hier verkrijgbaar), supplementen daarvan of de Definitieve Voorwaarden (gezamenlijk de "Documenten" ) hebben, zijn vereist om zich voldoende te informeren en inzicht te verkrijgen in mogelijke juridische beperkingen in relatie tot de distributie van de Documenten en de aankoop van Obligaties in de relevante jurisdicties. relevante jurisdicties.

Iedere set van Definitieve Voorwaarden op deze pagina is voorzien van een lijst met landen waar de relevante Obligaties momenteel worden aangeboden, of in de toekomst zullen worden aangeboden en/of genoteerd.

Investeerders dienen er rekening mee te houden dat elke set van Definitieve Voorwaarden alleen relevant en van toepassing is voor hun land, indien het desbetreffende land is opgenomen in het Document in kwestie.

Om twijfel te voorkomen; het is niet de bedoeling van CrossLend om door de Documenten op deze pagina beschikbaar te stellen, deze documenten ook toegankelijk te maken voor mensen in landen, anders dan de landen welke genoemd zijn in het desbetreffende Document.

De documenten en informatie die hier worden gepresenteerd dienen op geen enkele manier te worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies of enige vorm van aanbeveling met betrekking tot de aankoop van de desbetreffende Obligaties en dienen niet ter vervanging van het verkrijgen van deskundig advies.  De uitnodiging tot het doen van een aanbod ter verkrijging van Obligaties via deze website is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Daarom brengt deze website geen aanbod uit tot de koop van Obligaties en brengt het noch een verzoek tot een aanbod om Obligaties te kopen uit in een ander rechtsgebied, waaronder, zonder beperking, de Verenigde Staten van Amerika. 

  • Definitieve Voorwaarden laden...
  • Er zijn momenteel geen Definitieve Voorwaarden beschikbaar.
  • {{ $index + 1}}. {{ obj.title }} Engels
Scroll To Top