Maak een nieuw wachtwoord aan

Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen

Uw wachtwoord is zwak Een wachtwoord is vereist De link die wij u hebben toegestuurd om uw wachtwoord te resetten is verlopen. Ga alstublieft terug naar het login-scherm, klik op 'Wachtwoord vergeten?' en voer uw gegevens in. Wij sturen u een nieuwe link toe.
Uw wachtwoord dient:
 • minstens 8 tekens lang te zijn
 • zowel nummers als letters te bevatten (en ten minste één hoofdletter)
 • en mag niet uw voornaam en/of achternaam bevatten.
Uw wachtwoorden dienen overeen te komen.

Geweldig!

Uw nieuwe wachtwoord is ingesteld. Ga verder om in te loggen.

Privacy Policy

Deze CrossLend GmbH (“CrossLend”) Privacy Policy geeft een overzicht van het type persoonsgegevens dat wordt verzameld, de manier waarop deze gegevens worden gebruikt en gedeeld, en de manier waarop u informatie kunt verkrijgen over gegevens die zijn verstrekt aan CrossLend.

De bescherming van uw gegevens is één van de hoogste prioriteiten van CrossLend. CrossLend acht het essentieel om een hoge standaard te hanteren wat betreft de bescherming van persoonsgegevens voor alle gebruikers van het CrossLend platform en om deze standaarden continue te verbeteren. Daarom handelen wij in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen van de Federale Republiek Duitsland en van de Europese Unie ten aanzien van alle gegevensverwerkingsprocedures. Een van onze voornaamste aandachtspunten in dit opzicht is om u in staat te stellen om te beslissen in welke mate CrossLend uw gegevens verwerkt en hoe u uw persoonsgegevens met ons wil delen.

1. Verantwoordelijk Entiteit

De entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is CrossLend GmbH, gevestigd in Berlijn, Duitsland. Indien u het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens overeenkomstig deze Privacy Policy, geheel of gedeeltelijk wenst te herroepen, dan kan dat door middel van een herroepingsbrief of e-mail naar het volgende post- of e-mailadres:

CrossLend GmbH
Kemperplatz 1
10785 Berlijn

2. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens

Om u onze diensten te kunnen leveren, is het voor ons noodzakelijk om uw persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven, te verzamelen, bewerken en gebruiken.

2.1 Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens zal alle informatie worden verstaan die betrekking heeft op persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon. Dit omvat in het bijzonder informatie die herleid kan worden naar uw identiteit, zoals uw naam, telefoonnummer, postadres of e-mailadres. Statistische data die wij verzamelen wanneer gebruikers onze website bezoeken, en welke niet direct kan worden gelinkt met uw identiteit, worden bijvoorbeeld niet beschouwd dan wel geclassificeerd als persoonsgegevens.

2.2 Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens

Het bewaren van de privacy van uw persoonsgegevens is één van onze hoogste prioriteiten. Daarom houden wij ons strikt aan de wettelijke regels bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw gegevens met als doel u een betere gebruikerservaring van onze website te bieden, en om u onze technische diensten, zoals de administratie van kredieten of investeringen in Obligaties, te kunnen verlenen. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen via onze interessante en relevante nieuwsbrieven waarvan u zelf kunt aangeven of u deze wenst te ontvangen, alsook voor onze eigen marketing doeleinden en voor fraude preventie. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor identiteitsverificatie doeleinden.

2.2.1. Registratie via het CrossLend Platform

Indien u onze website bezoekt (het “CrossLend platform”) zonder registratie, zullen wij alleen informatie verzamelen die nodig is om de door u aangevraagde website te tonen. Indien u het CrossLend Platform wenst te bezoeken als een geregistreerd gebruiker, zal u gevraagd worden de volgende informatie te verstrekken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord

Deze persoonsgegevens worden opgeslagen voor het opzetten van uw gebruikersaccount en om u toegang te kunnen verstrekken tot het CrossLend Platform. U stemt in om uw login informatie als vertrouwelijk te behandelen en om deze informatie niet te delen met ongeautoriseerde derde partijen. In uw gebruikersaccount heeft u de mogelijkheid om op elk moment uw login-gegevens te wijzigen.

2.2.2 Potentiële en active leningen

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens gedurende de gehele contractuele looptijd van de Gebruikersvoorwaarden van het CrossLend Platform om u de technische diensten van het CrossLend Platform met betrekking tot de voorbereiding, de toepassing, de uitvoering en de beëindiging van kredieten te kunnen bieden. Het CrossLend Platform maakt het in het bijzonder mogelijk dat potentiële en actieve kredietnemers een overzicht krijgen van potentiële kredietvoorwaarden en van de status van hun kredietaanvragen of van hun actieve kredieten.

Voor deze doeleinden verzamelt CrossLend basis- en kredietverzoekgegevens, alsmede gegevens voor de beoordeling van uw kredietwaardigheid; zowel afkomstig van u zelf als ook namens u uit openbaar toegankelijke bronnen en andere mogelijke bronnen die u beschikbaar stelt aan CrossLend voor deze doeleinden. Voor de voorbereiding, toepassing, uitvoering en beëindiging van kredieten zal CrossLend namens u, en binnen het toepassingsgebied van de technische diensten van het Platform van CrossLend:

 • Kredietrapporten verzamelen van kredietbureaus, uw potentiële of actieve schuldeisers, alsmede van derden aan wie kredietvorderingen jegens u zijn overgedragen;
 • Informatie verzamelen over de aanvraag, de uitvoering en de beëindiging van kredieten van uw potentiële of actieve schuldeisers alsook van derden aan wie de kredietvorderingen jegens u zijn overgedragen;
 • Basisgegevens, kredietverzoekgegevens, alsmede gegevens en waarschijnlijkheidswaarden (scores) voor de beoordeling van uw kredietwaardigheid aan uw potentiële en actieve schuldeisers als ook aan derden aan wie de kredietvorderingen jegens u zijn overgedragen
 • Informatie over de aanvraag, de uitvoering en de beëindiging van de kredieten beschikbaar maken aan de deelnemende investeerders en aan derden aan wie de kredietvorderingen jegens u zijn overgedragen. Om participatie van de investeerders mogelijk te maken met betrekking tot een kredietverzoek, zal dergelijke informatie ook worden overgedragen aan de bank die verantwoordelijk is voor de betaal- en effectenrekening van de participerende investeerders, en zal deze bank deze informatie verder bekend maken aan de bank die verantwoordelijk is voor het bewaren van de activa die onderliggend zijn aan de effecten waarvoor is ingeschreven door deze participerende investeerders (momenteel BHF-BANK International SA, 534 r. de Neudorf, 2220 Luxembourg).

2.2.3 Potentiële en actieve investeringen

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens gedurende de contractuele looptijd van de Gebruikersvoorwaarden van het CrossLend Platform met als doelstelling het verstrekken van de technische diensten van het CrossLend Platform met betrekking tot de selectie en inschrijving op effecten, alsook voor toegang tot informatie en meldingen met betrekking tot uw betaal- en effectenrekening bij de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor deze rekeningen. Het CrossLend Platform maakt het in het bijzonder mogelijk voor potentiële en actieve investeerders om een overzicht te krijgen van de effecten waarop zij potentieel kunnen inschrijven en van de status en prestaties van effecten waarop zij al hebben ingeschreven.

Voor deze doeleinden verzamelt CrossLend basisgegevens en inschrijfverzoekgegevens over u. Om de inschrijvingen op effecten en toegang tot de betaal- en effectenrekening te kunnen toestaan, zal CrossLend, namens u, binnen het kader van de technische diensten van het CrossLend Platform:

 • Aanvraaggegevens voor het openen van de betaal- en effectenrekening overdragen aan de bank die verantwoordelijk is voor de rekeningen;
 • Gegevens met betrekking tot het verzoek ter inschrijving overdragen aan de bank die verantwoordelijk is voor de betaal- en effectenrekening (welke ook gegevens met betrekking tot uw rekening en uw inschrijvingen zal overdragen aan de bank verantwoordelijk voor de bewaring van activa onderliggend aan de effecten waarop u zich heeft ingeschreven), aan de plaatsingsagent van potentiële en actieve uitgevende instellingen, en aan hen verbonden agenten;
 • Informatie en meldingen verzamelen met betrekking tot uw betaal- en effectenrekening van de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor deze rekeningen.

2.2.4  Identiteitsverificatie

Het is vereist voor gereguleerde entiteiten om in het kader van Duitse anti-witwas regelgeving (bijv. kredietinstellingen) en in het kader van vergelijkbare (nationale) wetgeving, informatie over de identiteit en adres van hun klanten op te vragen. Dit proces dient te voorkomen dat misbruik van wordt gemaakt door onwettige activiteiten zoals identiteitsdiefstal, identiteitsfraude of het witwassen van geld. Verificatie van de identiteit van een klant (of "Know Your Customer" - "KYC") is een wettelijke eis en een essentieel aspect van ons risicomanagement.

2.2.5 Het gebruik van uw gegevens voor marketing doeleinden

Naast het verwerken van uw gegevens om het mogelijk te maken dat u zich kunt registreren en zich voor een krediet of een investering kan inschrijven, gebruiken wij uw gegevens om u informatie te verstrekken over producten en diensten via e-mail, SMS of post, alsook voor marketingcampagnes die voor u mogelijk relevant kunnen zijn. Het is op ieder moment mogelijk om het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden geheel of gedeeltelijk stop te zetten zonder kosten op te lopen anders dan de verzendkosten, onder standaard tarief. Het verzenden van een geschreven bericht naar ons post- of e-mailadres, zoals aangegeven in sectie 1 hierboven, is voldoende.

2.2.6 Nieuwsbrieven

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief, onafhankelijk van of u zich al dan niet registreert als gebruiker van het Platform. Wij gebruiken MailChimp, een email dienst geleverd door MailChimp, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, voor het verzenden van de nieuwsbrief. Wij verzamelen statistieken ten aanzien van Clicks en gelezen e-mails door gebruik van standaard industrie technologie - bijvoorbeeld Web Beacons - die helpen met observeren en met het nog interessanter maken van onze nieuwsbrieven voor de inschrijvers. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan door te klikken op de uitschrijf link bijgevoegd aan het eind van de nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om uzelf uit te schrijven of uw post of e-mailadres te wijzigen door een geschreven bericht te versturen per post of e-mail aan het adres zoals is aangegeven in sectie 1. Voor meer informatie zie MailChimp:http://mailchimp.com/legal/privacy/.

2.2.7 Notificaties

Om de registratie als gebruiker van het platform te voltooien en om berichtgeving te ontvangen met betrekking tot de status van uw kredietverzoek of investering, zullen wij met u communiceren via e-mail, SMS of post aan het door u opgegeven adressen en telefoonnummer. Gebruikers worden er hierbij uitdrukkelijk op gewezen dat, in principe, de mogelijkheid dat onbevoegde derden de elektronisch verzonden gegevens kunnen bekijken, lezen, bewerken of verwijderen niet worden uitgesloten.

2.2.8 Markt- en opinieonderzoek

Om onze diensten te verbeteren, zullen wij uw gegevens ook gebruiken voor algemeen markt- en opinieonderzoek. Uiteraard zullen wij uw gegevens alleen gebruiken voor statistische doeleinden en op een geanonimiseerde wijze. Uw antwoorden op enquêtevragen zullen niet worden gepubliceerd of geopenbaard aan derde partijen zonder uw toestemming. Wij zullen uw antwoorden op enquêtevragen niet opslaan samen met uw email adres of andere persoonsgegevens.

U kunt zich op ieder moment uitschrijven voor enquête e-mails gebruikt voor markt- en opinieonderzoek, door een geschreven bericht te sturen aan ons post- of e-mailadres, zoals deze zijn aangegeven in sectie 1 hierboven. Alle enquête e-mails bevatten automatisch een link waarmee u zich kunt uitschrijven voor verdere berichtgeving.
Met uw toestemming zullen we uw gegevens ook verwerken en gebruiken voor statistisch onderzoek. Er zal als volgt toestemming worden gevraagd: “Ik wil CrossLend GmbH ("CrossLend") steunen met verdere verbetering van haar productaanbod door statistisch onderzoek en kom hierbij overeen dat CrossLend mijn gegevens daartoe mag verwerken en gebruiken. CrossLend mag mijn gegevens pseudonimiseren, inclusief de gegevens die worden gebruikt voor de risicobeoordeling en kredietbeheer doeleinde, en mag dergelijke gepseudonimiseerde gegevens overdragen aan een vertrouwde derde partij binnen het Europese Economische Gebied voor het verrichten van statistisch onderzoek. Zonder mijn toestemming, zal CrossLend alleen gebruik maken van geanonimiseerde gegevens voor statistisch onderzoek.”

3. Gebruik van Cookies

U bent niet verplicht tot het accepteren van Cookies om onze website te bezoeken. Houd u er echter wel rekening mee dat sommige website functies niet werken wanneer CrossLend´s Cookies zijn uitgeschakeld. 

3.1 Algemene informatie over Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden, welke worden opgeslagen in uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat tijdens uw eerste bezoek aan CrossLend´s website. Ze helpen ons om u te herkennen als gebruiker bij uw volgende bezoek aan CrossLend’s website wanneer u gebruik maakt van hetzelfde apparaat en dezelfde browser. Wij gebruiken Cookies om bijvoorbeeld het aantal gebruikers en de frequentie van de bezoeken te kunnen analyseren, alsook ter presentatie van onze diensten op de meest gemakkelijke, efficiënte en interessante manier en zodoende voortdurend de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, terwijl wij het platform aanpassen aan uw individuele eisen.

3.2 Cookies gebruikt door CrossLend

De meeste Cookies die wij gebruiken, worden automatisch van uw harde schijf verwijderd zodra u uw browser sessie beëindigt (vandaar Sessie Cookies). Wanneer u inlogt op de website met uw gebruikersnaam en wachtwoord zal CrossLend Sessie Cookies gebruiken welke ons in staat stellen u te identificeren op onze website. Sessie Cookies verlopen automatisch op het einde van uw sessie.

Ter aanvulling gebruiken wij ook cookies die aanwezig blijven op uw harde schijf voor een tijdsduur van een dag tot twee jaar. Deze zorgen ervoor dat CrossLend automatisch kan herkennen dat u onze website eerder heeft bezocht en dat wij opgeslagen informatie en voorkeur instellingen kunnen ophalen. Cookies stellen ons in staat u een betere en veiligere gebruikerservaring te bieden. Deze tijdelijke (of permanente) Cookies worden automatisch verwijderd nadat de aangegeven periode verstreken is.

3.3 Welke gegevens worden opgeslagen in Cookies?

Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen in de gebruikte Cookies. Daarom kunnen de gebruikte cookies niet worden herleid tot een specifiek persoon en kunnen deze dus ook niet aan u worden gelinkt. Cookies krijgen unieke identifiers toegewezen op het moment dat ze geactiveerd worden. Het is onmogelijk om deze te linken aan uw persoonsgegevens en dit wordt nooit gedaan. Uw naam, IP-adres en vergelijkbare gegevens waarmee een Cookie aan u zou kunnen worden gelinkt, worden niet opgeslagen. Cookies verschaffen ons slechts toegang tot geanonimiseerde en gepseudonimiseerde informatie, zoals welke pagina´s u heeft bezocht.

3.4 Hoe is het mogelijk de ontvangst van Cookies te voorkomen?

U kunt uw browser instellingen aanpassen om te voorkomen dat Cookies worden geaccepteerd, tenzij u de acceptatie zelf heeft goedgekeurd. In de meeste gevallen zal de help functie in het menu van uw webbrowser uitleggen hoe u nieuwe Cookies kunt weigeren en hoe u reeds ontvangen Cookies kunt uitschakelen. Wij adviseren om altijd volledig uit te loggen na het gebruik van een computer met meerdere gebruikers, welke is ingesteld om Cookies te accepteren.

3.5 Op interesse gebaseerd adverteren (Interest-Based Advertising)

Om u interessante en op u basis van aangegeven interesse aangepaste aanbiedingen te kunnen leveren gebruikt de CrossLend website Interest-Based Advertising. Voor dit doeleinde gebruiken wij de zogenaamde Retargeting-Technology die is gebaseerd op Cookies. Dit stelt ons in staat om Platform bezoekers te adresseren die interesse hebben getoond in onze producten op de websites van onze partners. Wij zullen alleen geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens verzamelen en zullen gebruikersprofielen niet samenvoegen met persoonsgegevens. In het geval u geen Interest-Based Advertising wenst te ontvangen, kunt u dit voorkomen door de desbetreffende instelling te selecteren via de volgende link: http://preferences-mgr.truste.com/. Deze website biedt een Opt-Out mechanisme voor Interest-Based Advertising op een gebundelde wijze. De website van TRUSTe, Inc, 835 Market Street, San Francisco, CA 94103-1905, USA („TRUSTe“) maakt het mogelijk om ofwel alle reclame volledig uit te schakelen, ofwel individuele reclame aanbieders apart te blokkeren. Houdt u er alstublieft wel rekening mee dat u na het verwijderen van uw browser Cookies of het gebruik van een andere browser op een later moment, de uitschrijf-Cookie opnieuw moet worden ingesteld. Voor meer informatie over Interest-Based Advertising en uitschrijfmogelijkheden, zie: http://www.truste.com/consumer-privacy/about-oba/.

Deze website biedt een Opt-Out mechanisme voor Interest-Based Advertising op een gebundelde wijze. De website van TRUSTe, Inc, 835 Market Street, San Francisco, CA 94103-1905, USA („TRUSTe“) maakt het mogelijk om ofwel alle reclame volledig uit te schakelen, ofwel individuele reclame aanbieders apart te blokkeren. Houdt u er alstublieft wel rekening mee dat na het verwijderen van uw browser Cookies of het gebruik van een andere browser op een later moment, de uitschrijf-Cookie opnieuw moet worden ingesteld.

3.6 Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een web analyse dienst geleverd door Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics gebruikt Cookies om ons te helpen bij het analyseren van de interactie van gebruikers met onze website. De door Cookies gegenereerde informatie over uw interactie met de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Om te garanderen dat het verzamelen van uw IP-adres geanonimiseerd is, hebben wij Google Analytics uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“ (het zogenaamde IP Masking). Dienovereenkomstig zal Google uw IP-adres verkorten indien u zich bevindt in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die onderdeel is van het Europees Economisch Gebied, om te garanderen dat uw IP-adres alleen wordt verzameld op een afgekorte wijze zodat conclusies ten aanzien van uw identiteit kunnen worden voorkomen. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal uw volledige IP-adres worden verzonden naar een server in de VS en daar worden afgekort. Google respecteert de gegevensbescherming bepalingen onder de US-Safe-Harbour-Agreement en is geregistreerd bij het US-Trade Ministry’s Safe Harbor-Program.

Google zal de verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over website activiteit te kunnen opstellen. Het IP-adres dat wordt verzonden door uw browser zal niet worden gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt. Google mag deze informatie alleen verzenden aan derde partijen waar dit is vereist door de wet of in het geval dat dergelijke partijen informatie verwerken in naam van Google. Google zal uw gegevens niet associëren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven. U kunt het gebruik van Cookies voorkomen door de desbetreffende instelling te selecteren in uw browser, houdt u er wel rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet in staat bent om alle functies van de website te gebruiken. U kunt het verzamelen van uw persoonsgegevens ook voorkomen door de volgende browser-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl, te downloaden en te installeren.

Voor meer informatie over Google Analytics, zie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl

3.7 Piwik

Wij gebruiken Piwik, een open-source web analyse dienst gepubliceerd onder de GNU General Public vergunning, beschikbaar op http://piwik.org/ (“Piwik”). Piwik gebruikt cookies die ons helpen te analyseren hoe gebruikers omgaan met onze website. Piwik zal uw verkorte IP-adres verzamelen en verzenden door gebruik te maken van Cookie technologie. De afkorting van uw IP-adres voorkomt een identificering van uzelf terwijl u onze website bezoekt. De gebruikersgegevens die aan ons worden verzonden, worden exclusief door ons gevalideerd en zullen niet worden verzonden naar derden. Het doel van deze validatie is om onze website te optimaliseren en verder te ontwikkelen.

Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met het verwerken van gegevens door Piwik op de wijze en voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven. U kunt het gebruik van Cookies voorkomen door de desbetreffende instelling van uw browser te selecteren. Houdt u er echter wel rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet in staat bent om alle functies van de website te gebruiken. Daarnaast kunt u het verzamelen van persoonsgegevens voorkomen (inclusief uw IP-adres) door de volgende check box te activeren.

Houdt u er alstublieft wel rekening mee dat de hierop volgende uitschrijf-Cookie ook wordt verwijderd indien u uw browser Cookies verwijderd en niet automatisch zal worden geactiveerd op andere browsers en apparaten.

Voor meer informatie over Piwik, zie: http://piwik.org/privacy/

4. Log bestanden

Iedere keer u het CrossLend platform bezoekt, zal uw browser ons informatie verzenden welke wordt opgeslagen op Server Log bestanden. De opgeslagen bestanden bevatten de volgende informatie:

 • Datum en tijd van bezoek
 • Naam van de bezochte webpagina
 • IP adres
 • Verwijzende URL (de pagina waar u was voordat u navigeerde naar de CrossLend pagina)
 • Overgedragen Bytes
 • Product en versie informatie over uw browser (user agent)
 • Response status code

Wij zullen dergelijke logbestanden gegevens analyseren op geanonimiseerde wijze om onze diensten te kunnen blijven verbeteren en deze meer gebruikersvriendelijk te maken, om fouten sneller te identificeren en te corrigeren en om de server capaciteit te beheren. Wij zullen dergelijke logbestanden alleen in ongeanonymiseerde vorm analyseren ter voorkoming van frauduleus gebruik van ons Platform.

5. Beveiliging

CrossLend heeft verschillende beschermingsmaatregelen genomen om redelijke en adequate bescherming van uw persoonsgegevens te bieden. Fysieke, technische en procedurele bescherming is in gebruik om onze databases te beveiligen en om de toegang tot informatie te beperken tot geautoriseerde personen, in naleving van deze Privacy Policy. Gevoelige gegevens worden enkel met versleutelde verzendingen (SSL/TLS technologie) naar CrossLend verzonden. CrossLend voert regelmatig veiligheidscontroles uit op haar systeem om mogelijke zwakke punten op tijd te lokaliseren en om eventuele aanvallen af te weren.

Wij verzoeken u om nooit uw wachtwoord voor de toegang tot deze website aan derden te verstrekken en om regelmatig uw wachtwoord te veranderen. Iedere keer wanneer u de website van CrossLend verlaat dient u uit te loggen en uw browservenster af te sluiten om ongeautoriseerd gebruik van uw CrossLend gebruikersaccount te voorkomen.

6. Het recht op toegang tot informatie 

Zoals omschreven in de Duitse Federale Gegevensbeschermingswet (Bundesdatenschutzgesetz, "BDSG"), heeft u het recht op het ontvangen van informatie over uw opgeslagen gegevens, zonder kosten, alsook het rectificeren, blokkeren en verwijderen van uw gegevens.

CrossLend neemt uw gegevensbescherming uiterst serieus. Indien u meer informatie wenst over uw opgeslagen gegevens of indien u additionele informatie wenst over deze Privacy Policy, stuur dan alstublieft een e-mail of brief waarin u uzelf duidelijk identificeert naar het volgende post- of e-mailadres:

CrossLend GmbH
Kemperplatz 1
10785 Berlijn

7. Toegang tot de Privacy Policy

U mag deze Privacy Policy inzien en printen vanaf de website van CrossLend. U kunt dit document printen of downloaden door gebruik te maken van de standaard functies van uw browser (in de meeste gevallen: Bestand/sla op). U kan het document ook downloaden en opslaan door te hier te klikken. Om dit bestand te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig (www.adobe.com) of een vergelijkbaar programma dat PDF bestanden kan openen.

Scroll To Top